Splošni pogoji nakupa v spletni trgovini

Splošne določbe

Spletno trgovino wePUPup upravlja Brekos LTD., s sedežem na naslovu San Stefano 23A, Sofija, Bolgarija, Matična številka družbe: 20180112105709, Identifikacijska št. družbe za DDV: BG 204940342.

Ponudba blaga v naši spletni trgovini predstavlja trženjsko predstavitev blaga, ki se ponuja in prodaja, in ni predlog za nakupno pogodbo. Predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe je pravilno izpolnjeno naročilo kupca (kupec).

Predstavitev blaga v naši spletni trgovini, na tej spletni strani, je simbolična in se lahko razlikuje od dobavljenega blaga v podrobnostih.

Naročilo

Kupec s pravilno izpolnjenim in poslanim naročilom prek naše spletne trgovine potrjuje zavezo svojega naročila in sprejemanje teh pogojev.

Naročite lahko na naslednje načine:

– Preko spletne trgovine na tem spletnem naslovu. Naročila lahko oddate 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Operater e-trgovine zahteva, da potrdite e-poštno naročilo tako, da vnesete potrebne podatke v obrazec za naročilo ( priimek, ime, naslov za dostavo, poštna številka in pošta, spol), kontaktne podatke ( telefonska številka in elektronski naslov) in natančen opis predmeta, ki ustreza ponudbi v naši spletni trgovini. Če podatki niso popolni, ne moremo sprejeti naročila.

Kupec bo po elektronski pošti obveščen o prejemu naročila v sistemu, če navede pravilen e-poštni naslov. Če vaš e-poštni naslov za potrditev ni prispel, se obrnite na nas na naslednji naslov: info@wepupup. E-poštno sporočilo o prejemu naročila v sistemu, potrjuje sprejem naročila pri prodajalcu. S tem je sklenjena kupoprodajna pogodba med operaterjem spletne trgovine in kupcem. Operater si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, v kolikor ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti.

Pogodba o nakupu je zaključena, ko kupec prejme prevzem naročila. Nakupna pogodba je arhivirana za 5 let in je sklenjena v slovenskem jeziku.

Pogoji dostave

Standardni dobavni rok za blago na zalogi, razen če ni drugače dogovorjeno, je v 2-3 delovnih dneh od datuma prejema naročila. Če blago trenutno ni na zalogi, se bo kupca o predvidenem času pošiljanja obvestilo na njegov elektronski naslov.

Kupec je dolžan takoj preveriti stanje pošiljke (dostava paketa) in zavrniti sprejem poškodovane pošiljke. Kupec mora nemudoma obvestiti prodajalca o nepopolnosti ali škodi na vsebini pošiljke na e-naslov: info@wepupup.si.

Operater internetne trgovine zagotavlja dostavo naročenega blaga na celotnem ozemlju Republike Slovenije prek storitev pogodbenega podjetja, ki opravlja za ponudnika na območju Republike Slovenije kurirske storitve, pri čemer ima za dostavo paketov sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije d.o.o. Na ozemlju drugih držav prodajalec ne dostavi blaga. V okviru sodelovanja prodajalec daje možnost, da blago kupec ne plača vnaprej. Kupec plača blago šele, ko paket dostavi Pošta Slovenije d.o.o. – po povzetju. V nasprotnem primeru poštnina in pakiranje znašata 2,50 eur. Prodajalec ni odgovoren za poškodovanje blaga med prevozom.

Cena izdelka in drugi izrazi

Operater e-trgovine si pridržuje pravico, da spremeni cene blaga, ponujenega v tej spletni trgovini.

Cena blaga, ki jo naroči kupec, je enaka ceni blaga, ki ga določi prodajalec, upravljavcem te spletne trgovine ob prejemu zavezujočega naročila od prodajalca.

Kupec plača poštnino 2,20 € in pakirno ceno 0,30 €.

Promocijske kode

V sklopu promocijskih akcij je mogoče, da operater kupcu pošlje promocijsko kodo. Datum veljavnosti in namen promocijske kode bo ponudnik jasno razčlenil. V primeru nejasnosti glede koriščenja promocijske kode, lahko kupec pošlje e-sporočilo z zastavljenim vprašanjem na e-naslov: info@wepupup.si Popusti se med seboj ne seštevajo. Za en nakup je možno unovčiti le eno kodo s popustom.

Plačilni pogoji

Znesek naročila se plača, ko kupec prevzame blago- po povzetju. Blago ostane v lasti prodajalca do polnega plačila cene naročenega blaga ter pošte in pakiranja.

Odstop od pogodbe

Kupec-potrošnik ima pravico po 43.č členu ZVPot-UPB2 št. 98/2004, pri pogodbah sklenjenih na daljavo, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Ta meja se šteje, če je bilo obvestilu o odstopu poslano prodajalcu najkasneje zadnji dan roka.

Za takšen odstop veljajo naslednja pravila:

Če namerava kupec blago vrniti, mora o tem pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh po prejemu naročila. Za pisno obvestilo se šteje obvestilo poslano z navadno pošto ali obvestilo poslano na elektronski naslov: info@wepupup.si

Blago, ki ga namerava vrniti mora biti dostavljeno najkasneje v roku 14-ih dni po oddaji obvestila o odstopu od nakupa na naslov prodajalca: Brekos LTD., p.p. 321, 2001 Maribor. Strošek vračila blaga plača kupec sam.

Blago, vrnjeno prodajalcu iz strani kupca, ki bo poslano z odkupnino, ne bo sprejeto.

Če so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji za odpoved in vračilo blaga, bo denar povrnjen na TRR kupca v roku 14 dni po fizičnem prejemu blaga iz strani kupca. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov TRR.

V primeru neizpolnjevanja vseh zgoraj navedenih pogojev si prodajalec pridržuje pravico, da ne sprejme blaga in ga vrne nazaj kupcu na lastne stroške ali zmanjša vrnjeni znesek blaga. Prodajalec lahko kupcu zaračuna dodatne nastale stroške.

Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali poškodovanje blaga med prevozom ob vračilu.

Reklamacije

Kupec ima 30 dni časa, da vrne artikel. Kupec mora sam plačati stroške povratnega pošiljanja blaga.

Blago pošljite na naslov prodajalca: Brekos LTD., p.p. 321, 2001 Maribor.

Blago, vrnjeno prodajalcu iz strani kupca, ki bo poslano »z odkupnino«, ne bo sprejeto.

Kupec je dolžan uporabiti pisno pritožbo, osebno ali preko pooblaščenega zastopnika, kakor tudi pisni dokument, ki vsebuje lastnoročni podpis kupca, skupaj s predložitvijo reklamiranega blaga in računom, ki dokazuje nakup. V nasprotnem primeru zahtevka ni mogoče uveljavljati in ga sprejeti. Brekos LTD. bo potrdil prejem zahtevka v pisni obliki kupcu in kupcu predložil pisno poročilo o pritožbi.

Reklamacije, ki se nanašajo na razliko v videzu dobavljenega in naročenega blaga, ki je posledica nepravilne nastavitve parametrov na elektronski napravi, ki jo je kupec uporabljal ob sklenitvi pogodbe ali iz kakršnega koli drugega razloga na strani kupca, niso razlog za vračilo blaga. Ni izpolnjen pogoj do pravice do odstopa od pogodbe.

Politika zasebnosti

Zavedam se, da družba Brekos LTD., s sedežem na naslovu San Stefano 24A, Sofija, Bolgarija, Matična številka družbe: 20180112105709, Identifikacijska št. družbe za DDV: BG 204940342, kot upravljalec, obdeluje moje osebne podatke -naslov, ime, priimek, datum rojstva, spol, domači naslov, telefonsko številko in e-pošto za nemoteno obdelavo naročil in boljšo informiranost za stranke. Potrjujem, da bo obdelava osebnih podatkov potekala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.št.: 86/2004) in v skladu s pravili EU o varstvu osebnih podatkov GDPR–Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016.

Upravljavec osebnih podatkov je družba Brekos LTD., s sedežem na naslovu San Stefano 24A, Sofija, Bolgarija. Osebni podatki se obdelujejo samo v obsegu, ki je potreben za izpolnitev namena obdelave. S svojo privolitvijo/naročilom dajem soglasje družbi Brekos LTD za uporabo mojih osebnih podatkov za neposredno trženje, zlasti za pošiljanje informacij o ponudbi svojih izdelkov in storitev, pošiljanjem ponudb – katalogov ter drugih poslovnih sporočil v katerih so spisi osebno naslovljeni name, kakor tudi s telefonskim stikom, SMS-om in e-pošto. Podjetje Brekos LTD. kot upravljavec lahko obdeluje moje osebne podatke prek posrednikov in moji osebni podatki se lahko zagotovijo ali dajo na voljo javnim organom. Upravljalec se zavezuje, da bo osebne podatke posredoval tretjim osebam samo, če bo to zahtevalo poslovanje družbe, v okviru pospeševanja prodaje.

Kot zadevna oseba imam pravico do dostopa do osebnih podatkov, popravil, dodajanju podatkov, izbris podatkov (če jih pozabimo), prenosljivost podatkov, omejitev obdelave podatkov in druge pravice po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.št.: 86/2004) in v skladu s pravili EU o varstvu osebnih podatkov GDPR–Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016. Strinjam se z obdelavo mojih osebnih podatkov za navedeni namen za obdobje 15 let od datuma njihovega prejema.

Za nadaljnje informacije in uresničevanje Vaših pravic do zasebnosti, nam pišite v pisni obliki na naslov:
Brekos LTD., p.p. 321, 2001 Maribor ali na elektronski naslov: info@wepupup.si

Piškotki

Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in omogočajo naši strani prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani.

Pritožbe in spori

Operater e-trgovine si prizadeva k upoštevanju veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov. V primeru reševanja pritožbe ali spora, bo operater zmeraj dodelil odgovorno osebo, ki bo obravnavala primer pritožbe/spora. Kupec se naj v primeru morebitne pritožbe obrne na info@wepupup.si. Postopek obravnave pritožbe in sporov je zaupne narave. Operater se zaveže, da bo v roku 7 delovnih dni, kupcu poslal obvestilo o prejetju pritožbe in ga obveščal o samem poteku postopka. Operater si bo zmeraj prizadeval, da se morebitni spori razrešijo in da s kupcem sodeluje še naprej. V primeru nerešljivih sporov v zvezi s pritožbo je pristojno Okrajno sodišče v Sofiji.

Sprememba pogojev in končnih določb

Podjetje Brekos LTD., si pridržuje pravico do spremembe obstoječih pogojev internetne prodaje. Spremembe začnejo veljati na dan njihove objave. Za naročila, poslana pred objavo novih internetnih prodajnih pogojev, velja predhodna različica pogojev. Podjetje Brekos LTD. ne odgovarja za škodo ali poškodbo, ki jo je povzročil kupec zaradi neupoštevanja teh pogojev. Pogodbeno razmerje med kupcem in službo podjetja Brekos LTD., ki temelji na teh pogojih, se sklene za čas trajanja obveznosti obeh strani. Kupec priznava in izjavi, da se je seznanil, sprejel in bo spoštoval te pogoje spletne prodaje.

Uporaba spletne trgovine je izključno na lastno odgovornost uporabnika. Ponudnik ne jamči za pravilno in nemoteno delovanje spletnih vsebin ali njihovih posameznih sklopov. Enako ne jamči, da spletna trgovina, strežniki ali elektronska sporočila ne vsebujejo virusov ali drugih škodljivih elementov. Ponudnik v tem smislu ne more prevzeti odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala ob ali zaradi uporabe spletne strani in trgovine. Spletna trgovina je praviloma odprta 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletne strani in trgovine, zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov.

Ti splošni poslovni pogoji veljajo od 1. oktobra 2018.